Posted by Jan Chvojka Novinky

Přesné ustavování strojů

Při zajišťování optimální funkčnosti a dlouhé provozní trvanlivosti ložisek, spojek, mechanických těsnění a dalších prvků stroje je třeba zvážit řadu faktorů. Klíčovým faktorem je zajištění souososti.

Nesouosost je jednou z hlavních příčin předčasných poruch rotačních strojů. Nejsou-li stroje správně ustaveny, výsledkem je často nesouosost hřídele, která může vést k neplánovaným servisním odstávkám nebo předčasným selháním ložisek a těsnění.

Zajištěním přesné polohy hřídelů stroje můžete rovněž předejít problémům, jako jsou následující:
– Předčasné selhání hřídele a spojky
– Nadměrný únik maziva přes těsnění
– Selhání šroubů spojky a základny
– Zvýšené vibrace a hlučnost
– Zvýšené tření, které vede k vyšší spotřebě energie

Našim zákazníkům nabízíme zajištění co nejkvalitnějšího ustavení strojů a zařízení pomocí laserových systémů Easy-Laser.

Náš servisní technik tak přesně zajistí příčiny nesouososti stroje a provede přesné ustavení hřídele, které zabrání budoucím poruchám.

Při ustavování hřídelů rovněž provádíme následující úkony:
– Kontrola rámů strojů
– Měření potenciální nerovnoběžnosti a úhlové nesouososti
– Kontrola a odstranění případných problémů s měkkou patkou
– Vyrovnávání strojů s použitím vysoce přesných podložek
– Natočení příslušných součástí stroje do správných poloh

Součástí všech služeb ustavování strojů je závěrečná zpráva s dokumentací měření.

Pro více informací nás neváhejte kontakovat: chvojka@loziskaaurednik.cz / +420 777 701 177

Tags:

About Author